VARTIOINTIPALVELUT - SAFETOR GUARD

Vartiointipalveluiden kokonaisuutemme Safetor Guard kattaa monipuolisesti yritysten vartiointitarpeet. Osaavat ja huolellisesti koulutetut vartijamme varmistavat tilojenne, omaisuutenne ja alueidenne yleisen turvallisuuden, sekä jo läsnäolollaan ennaltaehkäisee mahdollisia ongelmia.

Monipuoliset vartiointipalvelut tarpeidenne mukaan

Vartiointipalvelumme on jaoteltu neljään osaan. Saatavilla on yritykselle kuin yritykselle sopivaa vartiointia, tarvitsemassanne laajuudessa. Tutustu eri vartiointipalveluihimme tarkemmin ja tiedustele niiden saatavuudesta tarkemmin.

MYYMÄLÄVARTIOINTI

Myymälävartija huolehtii aktiivisesti asiakasliikkeen turvallisuudesta sekä auttaa päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevällä ja näkyvällä vartioinnilla myymälävartija vähentää häiriökäyttäytymistä ja hävikkiä.

PAIKALLIS- JA ALUEVARTIOINTI

Paikallisvartiointimme sopii kohteisiin, joissa vartijan läsnäololla saavutetaan merkittävä hävikin tai rikosuhkien pienentyminen. Turvallisuutta tukevat yrityksemme turvallisuussuunnittelijat, turvallisuusvalvomo sekä hälytysyksikkö.

PIIRIVARTIOINTI

Piirivartioinnin kohdekäynneillä vartijamme tarkkailee yritystäsi, tarkastaa lukitukset sekä alueen ja ympäristön. Vartija aloittaa tarvittavat toimenpiteet, mikäli havaitsee jotain normaalista poikkeavaa. Päiväsaikaan piirivartioinnin keskeisimpiä kohteita ovat muun muassa myymälät ja terveydenhuollon toimipisteet.

24 H Hälytysvartiointi

24 H hälytysvartiointi soveltuu erinomaisesti tarpeisiin, joissa kiinteästi sijoitettu vartija tai henkilökunta eivät ole kustannustehokas ratkaisu. Hälytysvartioinnin mahdollisuudet ovat laajat, käsittäen muun muassa rikos- ja kiinteistönhuoltohälytykset. Perusvarustukseemme kuuluvat esimerkiksi defibrillaattori ja lämpökamera.