Safetor tech

Hälytinjärjestelmämme ilmaisevat luvattoman tunkeutumisen lisäksi tulipalon tai muun vastaavan poikkeaman, josta kiinteistölle tai henkilöille voi aiheutua haittaa. Hälytinjärjestelmät luovat samalla reaaliaikaista kulunvalvontaa.

Kameravalvonta- järjestelmämme koostuu käyttötarkoitukseen soveltuvista kameroista, tallentimista, monitoreista sekä mahdollisesta kuvansiirrosta etävalvomoon.

Turvapainikkeemme tarjoavat turvaa niin kotona asuvalle kuin läheisille. Turvapainikkeen avulla asiakas voi hälyttää apua silloin, kun jotain on sattunut tai ambulanssin hälyttäminen itseltä ei enää onnistu. Turvapainike voidaan asettaa myös työpisteille, missä vartijamme kutsuminen halutaan tehdä helposti ja huomaamattomasti.