Etsiväpalvelut

SAFETOR ETSIVÄPALVELUT

Yksityisetsivä on ammattilainen jonka yksityiset henkilöt, yritykset tai muut yhteisöt palkkaavat suorittamaan tutkimuksia rikosten paljastamiseksi. Yksityisetsivillämme on vartioimistehtävää suorittaessaan korotettu rikosoikeudellinen suoja, vartijan oikeudet sekä oikeus kantaa voimankäyttövälineitä. Erikoisosaamistamme on tiedustelu ja todisteiden hankinta, etsintä ja seuranta sekä selvitykset (varallisuus, toiminta, luotettavuus).

Kaikki toimintamme on ehdottoman luottamuksellista.

YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE

Varallisuusselvitykset – yritysten taustat – työhönottoa edeltävät henkilöselvitykset – taustaselvitykset – sisäiset tarkkailut – kilpaileva, epärehellinen toiminta. Teollisuustutkimukset: – sisäiset tarkkailut; henkilökunta ja tavarahävikki – sabotaasi ja häiriköinti – turvatarkastukset ja -raportit

YKSITYISILLE

Sukulaisten jäljittäminen – avioliittorikkomukset / uskottomuustapaukset – lapseen kohdistuva väkivalta – tuhopoltot – varkaudet – kiristys – todistajien jäljittäminen – todistajien haastattelut sekä lausuntojen kirjaaminen
Scroll to Top