Safetor CONSULT

SÄKERHETSANSVARIGA OCH –RÅDGIVNING

Säkerhetsansvariga och -rådgivning är omfattande lagstadgade och spontana säkerhetshanteringar . Våra tjänster omfattar bland annat säkerhets- och räddningsplanering, säkerhetsledning och riskkartläggning.

Vi förmedlar säkerhetsansvariga till företag, olika evenemang, hamnar eller fartyg för långa eller korta kontrakt. Alla våra säkerhetsansvariga har genomgått specialyrkesexamen för säkerhetsvakt och i hamn- och fartygstjänsterna utför vi arbetet enligt den internationella ISPS standarden.