Safetor CONTROL

SÄKERHETSGRANSKNINGAR

Vi utför säkerhetsgranskningar till exempel, personalen, leveranser och fordon.
Säkerhetsgranskningen utförs för hand samt med tekniska hjälpmedel till exempel metalldetektorer och lyssningsredskap. Säkerhetsgranskningar görs för att förhindra uppkomsten av avsiktliga eller oavsiktliga säkerhetsrisker.