Safetor DETECTIVE

TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

  Alla våra verksamheter är strikt konfidentiella.

  Ekonomiska studier:

 • - farlighetsutredning
 • - Företagets bakgrunder
 • - föregående rekryterings personutredning
 • - bakgrundsutredning
 • - intern kontroll
 • - konkurrent, oärlig aktivitet
 • Industriundersökning:

 • - Interna kontroller; personal och materiella förluster
 • - sabotage och trakasserier
 • - säkerhetsgranskning och –rapporter