Safetor Guard

BUTIKSSÄKERHET

Butiksvakten tar aktivt hand om kundföretagets säkerhet och hjälper till i de dagliga rutinerna. Med förebyggande och synlig övervakning minskar väktaren distraktions beteende och förlust. Han observerar människor och händelser och ingriper omedelbart i problemet. Butiksvakten följer med i sitt arbetsskift kundens lokalsäkerhet och de tekniska funktionaliteterna. Han fixar några mindre brister på egen hand och informerar direkt om större problem till kontaktpersonen. Som kund får du regelbundet rapporter och utvecklingsförslag.

Våra butiksväktare är skolade att agera effektivt i olika situationer, oavsett det är en gripsituation, brandalarm eller någon annan avvikande situation. Kundernas och personalens säkerhet är alltid i högsta prioritet. Butiksvakten kan också bekanta dina anställda in i era säkerhetsriktlinjer och nödsituationernas procedurer.