Safetor guard

LOKAL- OCH STATIONÄRBEVAKNING

Lokalbevakning passar till platser, där väktarens närvaro åstadkommer signifikanta minskningar i förlust- och brottshoten. Säkerheten stöder vårt företags säkerhetsplanerare, bevakningscentral och larmenheten.

I lokalbevakningen utför väktaren uppgifter signifikanta för er säkerhet genom att förebygga och begränsa skador och brott. Våra väktare är erfarna proffs, som är försedda med nödvändig utrustning. Bevakningen är möjlig att optimera med bevakningsskolade hundar.

Lokala säkerhetsområden är t.ex.:
- Ambassader, konsulat och byråer
- Industri- och lagerutrymmen
- hamnområden (Alla våra säkerhetsledare har genomgått den krävda ISPS skolningen)
- Företag
- Byggnadsplats
- Offentliga händelser