Safetor SECURE

SKYDDSHUS

Vi tar vår personal till det befintliga skyddshuset eller fastigheten för skyddning, vi konventerar den önskande fastigheten till skyddshus eller vi hyr en redan existerande skyddshus till vår andvändning. Skyddsnivån och personalens mängd planeras tillsammans med kunden, med hänsyn till risken.

Skyddshuset är en bra möjlighet i t.ex. familjekriser, vittnesskydd eller i andra situationer där skydd behövs dygnet runt. Vi har tillgång till skyddshus med kort varningstid. Övernattning i huset är gjort så stressfritt som möjligt. Bostads säkerhet säkerställs i enlighet med riskbedömningen antingen med tekniska hjälpmedel eller med närvaron av personskyddare. Dessutom ordnas mattransport till boendet vid behov.

Logi (inkl moms)

1-4 personer (vuxna/ barn)
160 € / dygn
_____________________________
Transportation/ hämtning (inkl moms)
Hämtning från tåg- eller busstationen (Kauhava, Lapua)
0 €
Hämtning (från annat ställe)
1,5 € / km
_____________________________
Måltid (inkl moms) / pers
Under 3 år gratis
Frukost
5 €
Lunch
10 €
Middag
10 €
Kvällsmål 5 €