Safetor SECURE

VÅRD OCH FÖRSTA HJÄLP

Hälso- och sjukvården ger sina egna krav för säkerhetstjänsterna. Alla våra väktare har FHJ2 beredskap, samt utbildning inom användning av defibrillator. Våra ändamålslämpliga vårdtjänster och produkter säkerställer säkerheten för kunder och personalen, i företagets egna lokaler eller i hemmet. Larmenheten svarar 24 timmar i dygnet på larmarmbandens alarm, inspektionsbesök, samt eventuell styr till fortsatta åtgärder. Säkerhetstelefoner kan användas, i brottshot och som för mottagning av hälsovårdskallelse.