Safetor SECURE

VÄRDETRANSPORT

Vi tar hand om våra kunders säkerhetsbehov inom tidtabellen med transport av kontanter, värdepapper, inspelningar eller liknande värdegods. Vi utför även överföring av farliga eller värdefulla gods i konvoj över hela Europa.

Värdetransportens fördelar för kunden:
- Flexibel och exakt leverans
- Transporterna är kontinuerlig övervakade
- Transporterna skyddar skolade väktare
- Vid behov, globalt transportationsnät
- Vi utför även pengaräknings- och packningstjänster.
- I transporterna följer vi de internationella TAPA-standarderna