Safetor consult

SAFETOR CONSULT

SKOLNINGAR

Vi erbjuder också maktmedels-, gasspray-, skjutvapen och ordningsvaktsutbildningar, godkända av polisstyrelsen. Andra speciella utbildningar är inriktade i regel till vår egen personal.

SÄKERHETSANSVARIGA OCH –RÅDGIVNING

Säkerhetsansvariga och -rådgivning är omfattande lagstadgade och spontana säkerhetshanteringar . Våra tjänster omfattar bland annat säkerhets- och räddningsplanering, säkerhetsledning och riskkartläggning.
Rulla till toppen