Safetor control

SAFETOR CONTROL

ORDNINGSVAKT

Ordningsvaktens verksamhets- och servicekunskap är viktiga faktorer som syns utåt och som vi tar omsorgsfullt ansvar för. Vi komplementskolar vår personal ständigt för den bästa tjänstekvaliten. Vi har möjlighet att svara på de önskemål och de särskilda behoven även på kort tidtabell.

BEVAKNINGSCENTRAL

Vi erbjuder vår mångsidiga larmcentral till ert bruk. Med bevakningskamerornas bildöverförning till vår larmcentral med den traditionella distriktsbevakningen uppnår vi många fördelar så som:
 • Kostnadseffektivitet
 • hastighet
 • förebyggande verksamhet

VAKTMÄSTARE OCH RECEPTIONIST

Våra receptionstjänster ger er en representativ och en skicklig kundbetjänare, som även sköter om säkerheten. Vi utbildar vår personal till era rutiner, handlingssätt och till era specialfrågor grundligt. Vi erbjuder leende yrkeskunniga personer, för korta och längre kontrakttider.

SÄKERHETSGRANSKNINGAR

Vi utför säkerhetsgranskningar till exempel, personalen, leveranser och fordon. Säkerhetsgranskningen utförs för hand samt med tekniska hjälpmedel till exempel metalldetektorer och lyssningsredskap. Säkerhetsgranskningar görs för att förhindra uppkomsten av avsiktliga eller oavsiktliga säkerhetsrisker.
Rulla till toppen