Safetor detective

SAFETOR DETECTIVE

DETEKTIV TJÄNST TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Detektiven är en professionell person som företag eller andra enheter använder för att genomföra undersökningar för att avslöja brott. Detektiven åtnjuter särskilt straffrättsligt skydd då han utför sina uppgifter, väktarens rättigheter och har rätt att bära maktmedel. Vår expertis är spaning och samling av bevis, sökning och följning samt rapporter (farlighet, verksamhet, tillförlitlighet). Vi arbetar med finska, svenska, engelska, arabiska, pashto, dari, hindi, farsi och ryska språken.

Rulla till toppen