Safetor guard

SAFETOR GUARD

VARTIOINTIPALVELUT

BUTIKSSÄKERHET

Butiksvakten tar aktivt hand om kundföretagets säkerhet och hjälper till i de dagliga rutinerna. Med förebyggande och synlig övervakning minskar väktaren distraktions beteende och förlust. Han observerar människor och händelser och ingriper omedelbart i problemet. Butiksvakten följer med i sitt arbetsskift kundens lokalsäkerhet och de tekniska funktionaliteterna. Han fixar några mindre brister på egen hand och informerar direkt om större problem till kontaktpersonen. Som kund får du regelbundet rapporter och utvecklingsförslag.

LOKAL- OCH STATIONÄRBEVAKNING

Lokalbevakning passar till platser, där väktarens närvaro åstadkommer signifikanta minskningar i förlust- och brottshoten. Säkerheten stöder vårt företags säkerhetsplanerare, bevakningscentral och larmenheten.

DISTRIKTSBEVAKNING

Den ronderande väktaren kontrollerar under besöken ditt företag, kontrollerar låsningarna och områdets miljö och vidtar åtgärder om han upptäcker något utöver det vanliga. Dagstid de huvudsakliga objekten är till exempel affärer och kontor inom hälso- och sjukvården.

24H LARMBEVAKNING

Larmbevakning 24H är idealisk, om stationär bevakning eller personal inte är en kostnadseffektiv lösning. I larmbevakning 24H är möjligheterna vida, bland annat brotts- och fastighetsunderhållsvarningar. Våra väktares grundutrustning omfattar en defibrillator och värmekamera.
Rulla till toppen