Safetor guard

SAFETOR GUARD

BUTIKSSÄKERHET

Butiksvakten tar aktivt hand om kundföretagets säkerhet och hjälper till i de dagliga rutinerna. Med förebyggande och synlig övervakning minskar väktaren distraktions beteende och förlust. Han observerar människor och händelser och ingriper omedelbart i problemet. Butiksvakten följer med i sitt arbetsskift kundens lokalsäkerhet och de tekniska funktionaliteterna. Han fixar några mindre brister på egen hand och informerar direkt om större problem till kontaktpersonen. Som kund får du regelbundet rapporter och utvecklingsförslag.

LOKAL- OCH STATIONÄRBEVAKNING

Lokalbevakning passar till platser, där väktarens närvaro åstadkommer signifikanta minskningar i förlust- och brottshoten. Säkerheten stöder vårt företags säkerhetsplanerare, bevakningscentral och larmenheten.

DISTRIKTSBEVAKNING

Den ronderande väktaren kontrollerar under besöken ditt företag, kontrollerar låsningarna och områdets miljö och vidtar åtgärder om han upptäcker något utöver det vanliga. Dagstid de huvudsakliga objekten är till exempel affärer och kontor inom hälso- och sjukvården.

24H LARMBEVAKNING

Larmbevakning 24H är idealisk, om stationär bevakning eller personal inte är en kostnadseffektiv lösning. I larmbevakning 24H är möjligheterna vida, bland annat brotts- och fastighetsunderhållsvarningar. Våra väktares grundutrustning omfattar en defibrillator och värmekamera.

BYGGPLATSBEVAKNING UNDER BYGGET

Byggarbetsplatser är ofta mål för stölder och vandalisering, vilket kan leda till betydande ekonomiska förluster och förseningar.

Erfarna vakter ser till att byggarbetsplatsen är säker. Våra vakter har, förutom yrkeskunskap, erfarenhet och kompetens, även de nödvändiga säkerhetsföreskrifterna för byggarbetsplatser.

Utöver våra skickliga vakter kan vi också säkra ditt område med larmssystem som vi tillhandahåller, vilket möjliggör övervakning av byggarbetsplatsen även på distans. Våra vakter är utbildade för att analysera och tolka materialet som produceras av kameror och andra system, vilket ökar deras förmåga att reagera på eventuella säkerhetsproblem.

Kompromissa inte med säkerheten för din byggarbetsplats. Kontakta Safetor Säkerhetstjänster idag. Tillsammans kan vi säkerställa att din byggarbetsplats fortskrider utan störningar.

VINDKRAFTSBEVAKNING

Vi har erfarenhet av att bevaka vindkraftverk. Våra vakter besitter den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att säkerställa tryggheten för ditt vindkraftverk.

Stölder eller skador som orsakas av dem kan störa smidigheten i vindkraftsprojektets byggprocess, vilket kan leda till förlängda tidtabeller och ökade kostnader. Att följa säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen hjälper till att bevara projektets kontinuitet genom att hålla stöldriskerna i schack och säkerställa att byggandet fortskrider enligt plan.

Utöver våra skickliga vakter kan vi också säkra ditt område med larmssystem som vi tillhandahåller, vilket möjliggör övervakning av vindkraftverket även på distans. Våra vakter är utbildade för att analysera och tolka materialet som produceras av kameror och andra system, vilket ökar deras förmåga att reagera på eventuella säkerhetsproblem.

Kompromissa inte med säkerheten för dina vindkraftsprojekt eller färdiga vindkraftsparker. Kontakta Safetor Säkerhetstjänster idag. Tillsammans kan vi säkerställa att ditt vindkraftverk fungerar felfritt.

SOLKRAFTSANLÄGGNINGSBEVAKNING

Vi hanterar också bevakningen av solkraftverk. Våra vakter har den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att säkerställa tryggheten för ditt solkraftverk. På samma sätt som med bevakningen av vindkraftverk kan vi säkerställa säkerheten för ditt solkraftverksprojekt eller för det färdiga solkraftverksområdet med hjälp av en patrullerande vakt. Vakterna patrullerar områdena, utför noggranna inspektioner och ser till att ditt solkraftverksområde är övervakat och skyddat.

Utöver våra kunniga vakter kan vi också säkra ditt område med larmssystem som vi tillhandahåller, vilket möjliggör övervakning av solkraftverket även på distans. Våra vakter är utbildade för att analysera och tolka materialet som produceras av kameror och andra system, vilket ökar deras förmåga att reagera på eventuella säkerhetsproblem.

Kompromissa inte med säkerheten för ditt solkraftverksprojekt eller det färdiga solkraftverket. Kontakta Safetor Säkerhetstjänster idag. Tillsammans kan vi säkerställa att ditt solkraftverk fungerar felfritt.

Rulla till toppen