Safetor secure

SAFETOR SECURE

PERSONSÄKERHET

Personsäkerheten kommer i fråga, då man vill på förebyggande sätt, säkra personens integritet. Personsskyddsväktare är populära inom till exempel arbetsrons skyddning för ämbetsmän och i samband med känsliga kundmöten. Personskyddsväktaren kan kallas på plats 24 timmar om dygnet.

VÄRDETRANSPORT

Integritetsskydd och transporter i Finland och utomlands är en del av våra specialkunskaper . Vi gör skyddet i allmänhet så diskret som möjligt. I högriskuppdrag utrustar säkerhetsvakterna med skjutvapen, om så krävs. Vår personals specialiserade utbildning och världsledande expertkunskaper möter den internationellt erkända SIA level 3 Close Protection certifiering.

SKYDDSHUS

Skyddshuset är en bra möjlighet i t.ex. familjekriser, vittnesskydd eller i andra situationer där skydd behövs dygnet runt. Vi har tillgång till skyddshus med kort varningstid.

VÅRD OCH FÖRSTA HJÄLP

Hälso- och sjukvården ger sina egna krav för säkerhetstjänsterna. Alla våra väktare har FHJ2 beredskap, samt utbildning inom användning av defibrillator, en återupplivningsmaskin. Defibrillatorn hör till våra väktares standardutrustning.
Rulla till toppen