Skip to content

SAFETOR SECURE

SUOJAUS­PALVELUT

PERSONSÄKERHET

Personsäkerheten kommer i fråga, då man vill på förebyggande sätt, säkra personens integritet. Personsskyddsväktare är populära inom till exempel arbetsrons skyddning för ämbetsmän och i samband med känsliga kundmöten. Personskyddsväktaren kan kallas på plats 24 timmar om dygnet.

VÄRDETRANSPORT

Integritetsskydd och transporter i Finland och utomlands är en del av våra specialkunskaper . Vi gör skyddet i allmänhet så diskret som möjligt. I högriskuppdrag utrustar säkerhetsvakterna med skjutvapen, om så krävs. Vår personals specialiserade utbildning och världsledande expertkunskaper möter den internationellt erkända SIA level 3 Close Protection certifiering.

SKYDDSHUS

Skyddshuset är en bra möjlighet i t.ex. familjekriser, vittnesskydd eller i andra situationer där skydd behövs dygnet runt. Vi har tillgång till skyddshus med kort varningstid.

VÅRD OCH FÖRSTA HJÄLP

Hälso- och sjukvården ger sina egna krav för säkerhetstjänsterna. Alla våra väktare har FHJ2 beredskap, samt utbildning inom användning av defibrillator, en återupplivningsmaskin. Defibrillatorn hör till våra väktares standardutrustning.