Safetor tech

SAFETOR TECH

LARMSYSTEM

Vi erbjuder moderna och trådlösa säkerhetslösningar som inte bara upptäcker obehörig intrång utan även brand eller andra avvikelser som kan orsaka skada på fastigheten och dess invånare. Det trådlösa teknologin i larmsystemen ger omfattande skydd för hem och företag utan behov av komplicerad kabelförläggning. Larmsystemen möjliggör också realtidsövervakning. Till systemet kan också integreras elektronisk låsning och arbetspassregistrering.

Systemets intelligenta funktioner och dess användarvänliga mobilapplikation gör säkerhetsövervakningen enkel.

SÄKERHETSARMBANDEN OCH -KNAPPARNA

Säkerhetsknappen ger trygghet både för personen hemma och till närstående. Med hjälp av säkerhetsknappen kan man alarmera hjälp när det inte längre är möjligt att kunden själv kan ringa när något har inträffat eller ambulansen behövs. Säkerhetsknappen kan även installeras till arbetsstationerna där du kan enkelt och diskret larma väktaren.

BEVAKNINGSKAMEROR

Säkerheten är av högsta prioritet, och övervakning erbjuder ett effektivt sätt att säkerställa skyddet för dina lokaler. Kamerornas fördel ligger i deras pålitlighet, kontinuitet och förmåga att spela in högkvalitativt material.

Övervakningen förebygger skadegörelse och brott, samt hjälper till att utreda incidenter. Vårt övervakningssystem består av kameror lämpliga för olika ändamål, inspelningsenheter, bildskärmar och möjlig bildöverföring till fjärrövervakning

Rulla till toppen