Safetor tech

SAFETOR TECH

BEVAKNINGSKAMEROR

Kameraövervakning förhindrar skadegörelse och brott och hjälper till i utredningen av skadan. Systemet består av kameror, som väljs från kamerans användnings och driftsförhållanden, från digitala inspelningssystem, lokala skärmar, till eventuell överföring till exempel till Safetors larmcentral.

LARMSYSTEM

Vårt larmsystem uttrycker obehörigt intrång och även brand eller annan avvikelse, som kan skada lokalen eller personer. Larmsystemet ökar märkbart risken att inkräktare till området åker fast och därmed skapar en avskräckande effekt.

SÄKERHETSARMBANDEN OCH -KNAPPARNA

Säkerhetsknappen ger trygghet både för personen hemma och till närstående. Med hjälp av säkerhetsknappen kan man alarmera hjälp när det inte längre är möjligt att kunden själv kan ringa när något har inträffat eller ambulansen behövs. Säkerhetsknappen kan även installeras till arbetsstationerna där du kan enkelt och diskret larma väktaren.
Rulla till toppen