TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Safetor Turvallisuuspalvelut (y-tunnus: 3175761-2), sekä sen tytäryhtiö Safetor Vartiointi Oy (y-tunnus: 3409580-2)
Yhteystiedot: Metallitie 4 62200 Kauhava
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Safetor Turvallisuuspalvelut / Sanna-Maija Viinikka Metallitie 4
62200 Kauhava
0105044128 sanna-maija.viinikka@lakeudenturvapalvelut.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sanna-Maija Viinikka sanna-maija.viinikka@lakeudenturvapalvelut.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat antaneet yhteystietonsa myyntiä ja markkinointia varten Safetor Turvallisuuspalveluille.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
● voidaksemme määrittää sinut tai edustamasi yrityksen asiakkaaksi järjestelmissämme
● toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle tilattuja turvallisuuspalveluita
● voimme ottaa sinuun yhteyttä yhteisissä hankkeissa
● voimme hallinnoida ja parantaa sivustoamme ja suorittaa sisäisiä toimintoja, kuten vianmääritystä,
data-analyysejä, testausta, selvityksiä, tilastotutkimuksia ja kyselyjä
● voimme parantaa sivustomme turvallisuutta
● voimme toimittaa tietoja tuotteistamme ja palveluistamme, mikäli olet tilannut niitä.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
● Keräämme näitä tietoja voidaksemme markkinoida ja tarjota sinulle tai edustamallesi yritykselle palvelujamme, parantaa sivustoamme sekä mahdollisen toimeksiantosopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot:
● nimi
● yritys/organisaatio ● osoite
● sähköposti
● puhelinnumero
Asiakastiedot:
● tiedot ostetuista tuotteista sekä palveluista
● tiedot sopimuksesta ja sen toteuttamiseen liittyvistä tiedoista
● laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
sanna-maija.viinikka@lakeudenturvapalvelut.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
● www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan
● yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Saatamme jakaa tietojasi valituille kolmansille osapuolille, että voimme tarjota palveluitamme sinulle tai edustamallesi yritykselle. Voimme jakaa tietojasi myös viranomaisille turvallisuuden varmistamiseksi, työtehtävien suorittamiseksi tai viranomaisen määräyksen vuoksi.
Kolmannet osapuolet, joille saatamme luovuttaa tietojasi ja peruste tietojen luovutukseen:
Kolmannen osapuolen kuvaus/
Peruste:
Alihankkijat
Palvelujen tarjoaminen tekemämme sopimuksen mukaisesti
Viranomaiset
Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
Pilvipalvelujen ja varmuuskopiointi palvelujen tarjoajat
Yrityksen hallussa olevien tietojen tallentamista ja säilyttämistä varten

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tietojesi säilytysaika riippuu tietojen lajista ja niiden käyttötarkoituksesta. Tietojasi ei säilytetä tarvetta tai sallittua aikaa pidempään.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Scroll to Top