Safetor SECURE

Hoiva ja ensiapu

Terveydenhuolto tuo omat vaatimuksensa turvallisuuspalvelulle. Kaikilla vartijoillamme on EA2 tason valmius, sekä defibrillaattorin käyttökoulutus. Tarkoitukseen soveltuvat hoivapalvelumme ja tuotteemme varmistavat asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden, niin yrityksenne omissa tiloissa kuin kotona.

Hälytysyksikkömme vastaa 24h vuorokaudessa turvarannekkeen hälytyksien vastaanotosta, tarkastuskäynneistä, sekä mahdollisesta jatkohoitoon ohjaamisesta. Turvapuhelinta voidaan käyttää, niin rikosuhkatilanteissa, kuin terveydenhuollollisten toimenpiteiden vastaanottoa varten.