Turvatuotteet

SAFETOR TURVATUOTTEET

HÄLYTINJÄRJESTELMÄT

Hälytinjärjestelmätilmaisevat luvattoman tunkeutumisen lisäksi tulipalon tai muun vastaavan poikkeaman, josta kiinteistölle ja henkilöille voi aiheutua haittaa. Hälytinjärjestelmät luovat samalla reaaliaikaisen kulunvalvonnan. Kulunvalvontaan on mahdollista yhdistää myös sähköinen lukitusjärjestelmä sekä työajanseuranta.

TURVAPAINIKKEET

Turvapainikkeemme tarjoavat turvaa niin kotona asuvalle kuin läheisille. Turvapainikkeen avulla asiakas voi hälyttää apua silloin, kun jotain on sattunut tai ambulanssin hälyttäminen itseltä ei enää onnistu. Turvapainike voidaan asettaa myös työpisteille, missä vartijamme kutsuminen halutaan tehdä helposti ja huomaamattomasti.​

KAMERAVALVONTA

Kameravalvonta ennaltaehkäisee ilkivaltaa ja rikoksia, sekä auttaa vahinkojen selvittämisessä. Kameravalvonta- järjestelmämme koostuu käyttötarkoitukseen soveltuvista kameroista, tallentimista, monitoreista sekä mahdollisesta kuvansiirrosta etävalvomoon.
Scroll to Top