Vartiointipalvelut

SAFETOR VARTIOINTIPALVELUT

Vartiointipalveluiden kokonaisuutemme Safetor Guard kattaa monipuolisesti yritysten vartiointitarpeet. Vartiointipalveluidemma keskiössä ovat osaavat ja huolellisesti koulutetut vartijamme, jotka varmistavat tilojenne, omaisuutenne ja alueidenne yleisen turvallisuuden. Vartijat voivat jo läsnäolollaan ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia, joten vartiointipalvelun hankkimista on hyvä harkita siinäkin tilanteessa, kun ongelmatilanteita ei ole vielä sattunut eteen.

MYYMÄLÄVARTIOINTI

Myymälävartija huolehtii aktiivisesti asiakasliikkeen turvallisuudesta sekä auttaa päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevällä ja näkyvällä vartioinnilla myymälävartija vähentää häiriökäyttäytymistä ja hävikkiä.

PAIKALLIS- JA ALUEVARTIOINTI

Paikallisvartiointimme sopii kohteisiin, kun vartijan läsnäololla saavutetaan merkittävä hävikin- tai rikosuhkien pienentyminen. Paikallisvartija arvioi, sekä ennakoi toimintaympäristöä uhkaavia riskejä ja puuttuu ongelmatilanteisiin välittömästi. Viiveetön toiminta ja näkyvä läsnäolo ennaltaehkäisee osaltaan häiriöitä. Turvallisuutta tukevat yrityksemme turvallisuussuunnittelijat, turvallisuusvalvomo sekä hälytysyksikkö.

PIIRIVARTIOINTI

Piirivartioinnin kohdekäynneillä vartijamme tarkkailee yritystäsi, tarkastaa lukitukset sekä alueen ja ympäristön. Vartija aloittaa tarvittavat toimenpiteet, mikäli havaitsee jotain normaalista poikkeavaa. Päiväsaikaan piirivartioinnin keskeisimpiä kohteita ovat muun muassa myymälät ja terveydenhuollon toimipisteet.

24 H HÄLYTYSVARTIOINTI

24 H hälytysvartiointi soveltuu erinomaisesti tarpeisiin, joissa kiinteästi sijoitettu vartija tai henkilökunta eivät ole kustannustehokas ratkaisu. Hälytysvartioinnin mahdollisuudet ovat laajat, käsittäen muun muassa rikos- ja kiinteistönhuoltohälytykset. Perusvarustukseemme kuuluvat esimerkiksi defibrillaattori ja lämpökamera. Hälytysvartiointi on kodin ja perheen turvallisuuden parantamiseksi suosituin palvelumme.
Scroll to Top