Vartiointipalvelut

SAFETOR VARTIOINTIPALVELUT

Vartiointipalveluiden kokonaisuutemme Safetor Vartiointi kattaa monipuolisesti yritysten vartiointitarpeet. Vartiointipalveluidemme keskiössä ovat osaavat ja huolellisesti koulutetut vartijamme, jotka varmistavat tilojenne, omaisuutenne ja alueidenne yleisen turvallisuuden. Vartijat voivat jo läsnäolollaan ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia, joten vartiointipalvelun hankkimista on hyvä harkita siinäkin tilanteessa, kun ongelmatilanteita ei ole vielä sattunut eteen.

MYYMÄLÄVARTIOINTI

Myymälävartija huolehtii aktiivisesti asiakasliikkeen turvallisuudesta sekä auttaa päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevällä ja näkyvällä vartioinnilla myymälävartija vähentää häiriökäyttäytymistä ja hävikkiä.

PAIKALLIS- JA ALUEVARTIOINTI

Paikallisvartiointimme sopii kohteisiin, kun vartijan läsnäololla saavutetaan merkittävä hävikin- tai rikosuhkien pienentyminen. Paikallisvartija arvioi, sekä ennakoi toimintaympäristöä uhkaavia riskejä ja puuttuu ongelmatilanteisiin välittömästi. Viiveetön toiminta ja näkyvä läsnäolo ennaltaehkäisee osaltaan häiriöitä. Turvallisuutta tukevat yrityksemme turvallisuussuunnittelijat, turvallisuusvalvomo sekä hälytysyksikkö.

PIIRIVARTIOINTI

Piirivartioinnin kohdekäynneillä vartijamme tarkkailee yritystäsi, tarkastaa lukitukset sekä alueen ja ympäristön. Vartija aloittaa tarvittavat toimenpiteet, mikäli havaitsee jotain normaalista poikkeavaa. Päiväsaikaan piirivartioinnin keskeisimpiä kohteita ovat muun muassa myymälät ja terveydenhuollon toimipisteet.

24 H HÄLYTYSVARTIOINTI

24 H hälytysvartiointi soveltuu erinomaisesti tarpeisiin, joissa kiinteästi sijoitettu vartija tai henkilökunta eivät ole kustannustehokas ratkaisu. Hälytysvartioinnin mahdollisuudet ovat laajat, käsittäen muun muassa rikos- ja kiinteistönhuoltohälytykset. Perusvarustukseemme kuuluvat esimerkiksi defibrillaattori ja lämpökamera. Hälytysvartiointi on kodin ja perheen turvallisuuden parantamiseksi suosituin palvelumme.

RAKENNUSAIKAINEN VARTIOINTI

Rakennustyömaat ovat usein varkaiden ja ilkivallan kohteena, mikä voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja viivästyksiä.

Ammattitaitoiset vartijamme takaavat työmaan turvallisuuden. Vartijoillamme on ammattitaidon, kokemuksen ja osaamisen lisäksi vaatimukset täyttävä työturvallisuusohjeistus rakennustyömaita varten.

Ammattitaitoisten vartijoidemme lisäksi kykenemme turvaamaan alueenne meiltä saatavilla hälytinjärjestelmillä, joiden avulla tuulivoimalaa voidaan valvoa myös etäyhteyksin. Vartijamme on koulutettu analysoimaan ja tulkitsemaan kameroiden ja muiden järjestelmien tuottamaa materiaalia, mikä parantaa vartijoidemme reagointikykyä puuttua mahdollisiin turvallisuusongelmiin.

Älä tingi rakennushankkeesi turvallisuudesta. Ota yhteyttä Safetor Turvallisuuspalveluihin jo tänään. Yhdessä voimme varmistaa rakennushankkeesi häiriöttömän etenemisen.

TUULIVOIMALA VARTIOINTI

Omaamme kokemuksen tuulivoimaloiden vartioinnista. Vartijoillamme on tarvittava kokemus, tieto ja osaaminen taatakseen tuulivoimalasi turvallisuuden.

Varkaudet tai niiden aiheuttamat vahingot voivat häiritä tuulivoimalahankkeen rakennusprojektin sujuvuutta, mikä voi johtaa aikataulujen pitkittymiseen ja kustannusten nousuun. Turvallisuustoimenpiteiden noudattaminen työmaalla auttaa säilyttämään projektin jatkuvuuden pitämällä varkausriskin kurissa ja varmistamalla, että rakentaminen etenee suunnitellusti.

Ammattitaitoisten vartijoidemme lisäksi kykenemme turvaamaan alueenne meiltä saatavilla hälytinjärjestelmillä, joiden avulla tuulivoimalaa voidaan valvoa myös etäyhteyksin. Vartijamme on koulutettu analysoimaan ja tulkitsemaan kameroiden ja muiden järjestelmien tuottamaa materiaalia, mikä parantaa vartijoidemme reagointikykyä puuttua mahdollisiin turvallisuusongelmiin.

Älä tingi turvallisuudesta tuulivoimahankkeissasi tai valmiissa tuulipuistossa. Ota yhteyttä Safetor Turvallisuuspalveluihin jo tänään. Yhdessä voimme varmistaa tuulivoimalasi häiriöttömän toiminnan.

aURINKOVOIMALA VARTIOINTI

Hallitsemme myös aurinkovoimaloiden vartioinnin. Vartijoillamme on tarvittava kokemus, tieto ja osaaminen taatakseen aurinkovoimalasi turvallisuuden.

Tuulivoimala vartioinnin tavoin kykenemme turvaamaan aurinkovoimalahankkeenne tai valmiin aurinkovoimalan alueella partioivan vartijan avulla. Vartijat kiertävät tiloja, suorittavat perusteellisia tarkastuksia ja varmistavat, että aurinkovoimalasi alueet ovat valvottuja ja suojattuja.

Ammattitaitoisten vartijoidemme lisäksi kykenemme turvaamaan alueenne meiltä saatavilla hälytinjärjestelmillä, joiden avulla aurinkovoimalaa voidaan valvoa myös etäyhteyksin. Vartijamme on koulutettu analysoimaan ja tulkitsemaan kameroiden ja muiden järjestelmien tuottamaa materiaalia, mikä parantaa vartijoidemme reagointikykyä puuttua mahdollisiin turvallisuusongelmiin.

Älä tingi turvallisuudesta aurinkovoimalahankkeessasi tai valmiissa aurinkovoimalassasi. Ota yhteyttä Safetor Turvallisuuspalveluihin jo tänään. Yhdessä voimme varmistaa aurinkovoimalasi häiriöttömän toiminnan.

Scroll to Top