Safetor TECH

BEVAKNINGSKAMEROR

Kameraövervakning förhindrar skadegörelse och brott och hjälper till i utredningen av skadan. Systemet består av kameror, som väljs från kamerans användnings och driftsförhållanden, från digitala inspelningssystem, lokala skärmar, till eventuell överföring till exempel till Safetors larmcentral.